De Waal

Verscheidene personen van dezen naam in Ned. Indië stammen af van Cornelis de Waal, resident van Banjoemas en lid Algemeene Rekenkamer in N.I. (1825-1886), wiens familie afkomstig was uit de buurt van Utrecht en aldaar circa 1650 voorkomt.

Cornelis de Waal had uit twee huwelijken zeven zoons De Waal en De Waal van Anckeveen geheeten, uit wie een talrijk nageslacht.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.