De Vogel

Deze familie kwam naar Ned. Indië met drie zoons van Cornelis de Vogel (1753-1822), die translateur en Fransche schoolhouder te Rotterdam was en met vier kleinzoons van diens broer Mattheus de Vogel (1764-1826), zaakwaarnemer te Amsterdam, beiden zoons van Heijndrik de Vogel (1720-1796), wiens familie in het begin der 17e eeuw uit Utrecht te Haarlem was gekomen.

Vorenbedoelde zoons en kleinzoons waren:

  • Willem de Vogel (1792-1896), directeur van Financiën, huwde met Frédérique Jeanne Louise Bousquet;
  • Cornelis Johannes de Vogel (1795-1853), directeur der munt te Soerabaja;
  • Hendrik Elias de Vogel (1817-circa 1890), de vader van o.a. van Willem de Vogel, resident van Soerakarta 1897;
  • Henri de Vogel (1823-1857), kap. inf. en daarna in het landelijke;
  • Jacques Henri de Vogel, directeur hospitaal te Padang (1825-1863);
  • Antoine Nicolaas Henri Vogel, algemeen pakhuismeester te Semarang (1827-1872);
  • Mathieu Henri de Vogel (1831-1873), dirigeerend officier van gezondheid 2e klasse bij het N.I.L.

Uit hen een talrijk nageslacht.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.