De Serière

(De Serière du Bizournet)

Dit geslacht stamt uit Languedoc, waar het in het begin der 16e eeuw voorkomt, en vanwaar het in het laatst der 18e eeuw naar Nederlands kwam in den persoon van Victor de Serière de la Forest et de la Tour (1753-1831), die 20 Febr. 1781 te Dahlem huwde met Marie Madeleine Leignes. Diens twee zoons kwamen naar Indië.

Uit den ouderen zoon Antoine Louis Paul de Serière, gehuwd met Alida Jacoba Kaijsen en gescheiden 4 Oct. 1827, stamt een niet adelijke tak.

De jongste zoon Guillaum de Serière (1788-1868), was o.a. predikant te Batavia en Soerabaia en laatstelijk gouverneur van de Molukken; hij werd bij K.B. van 23 Mei 1868 No. 27 ingelijfd in den Ned. adel.

Van hem zijn ook verscheidene afstammelingen in Indië (geweest) o.a. een kleinzoon jhr. Gaullaume Antoine Victor Hubert de Serière du Bizournet (1847-1883), wiens erkende kinderen en kleinkinderen zich wederrechtelijk noemen jhr. de Serière du Bizournet.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.