De Lannoij

Het niet-adelijke geslacht, din in Ned.-Indië nog gevestigd is, kwam aldaar met Adam de Lannoij, geb. te Breda 31 Jan. 1740 en overl. te Colombo in 1794.

Hij werd 8 Juni 1768 onderkoopman en soldijboekhouder te Colombo. Zijn familie kwam uit Noord-Frankrijk.

Hij had bij Theodora Wilhelmina Theobheeren uit Soerabaja vier kinderen w.o. althans één zoon, die het geslacht voortzette, nl. Barend Wijbrandus de Lannoij, die uit Colombo 21 Maart 1821 te Batavia aankwam en ald. 27 April 1829 overleed; zijn zoon Johan Carel de Lannoij (1816-1878) had elf kinderen.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.