Felix de Chauvigny de Blot, geb. Amsterdam 13 Juli 1785, kwam op 12 Juli 1805 in Indië als sous lieut. der art. op fl. 40,- 's maands; op 8 Oct. 1805 werd hij 2e luit. der art. en op 2 Febr. 1811 ondertr. hij als kapt. der art. te Batavia met Cornelia Juliana van Stralendorff, geb. te Batavia 8 Dec. 1796.

Hij was in 1840 pakhuismeester te Tjikao en overl. te Batavia 27 Nov. 1853; zijn vrouw op 27 Juli 1857; beiden werden begraven op Tanahabang in de zesde afdeeling.

Zij hadden elf kinderen, w.o. zoons, die de familie voortzetten.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 14 Juni 1930.