De Charon de St. Germain

Deze familie, afkomstig uit Languedoc, kwam in het begin der 19e eeuw naar Indië met de gebroeders Jhr. Carl Louis en Jhr. Frederik de Charon de St. Germain. Eerstgenoemde, geb. te Göttingen 10 Nov. 1810, kap. der inf. van het N.I. leger, later o.a. paardenhandelaar te Bima en Soerabaja en posthouder te Cheribon, overl. te Batavia 6 Mei 1859; op 27 Jan. 1841 was hij te Banda Neire gehuwd met Maria Helena van der Sluijs (1825-1897).

Laatstgenoemde Jhr. Frederik de Charon de St. Germain, geb. te Breda 21 Jan. 1818, majoor der art. van het N.I. leger, later burgemeester van Oudshoorn en 7 Dec. 1891 te 's-Gravenhage overleden, huwde te Soerabaja 23 Dec. 1848 Maria Martina Bakker (1828-1904). Uit hunne zoons stammen de nog in Indië voortlevende adellijke takken.

De oudste dochter van Jhr. Carl Louis de Charon de St. Germain, nl. Jkvr. Maria Catharina de Charon de St. Germain (1844-1883) had een zoon William Gerrit de Charon de St. Germain, uit wien een onadellijk geslacht.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 14 Juni 1930.