De Bruijn Kops

Deze familie komt uit het land van Goch, waar Claes Woltersz Cops in 1559 werd geboren. Zijn achterbetachterkleinzoon was Pieter Kops, geb. te Haarlem (1746-1803), fabrikant en lid prov. regeering aldaar; hij was in 1783 gehuwd met Maria Cornelia van Oosten de Bruijn (1766-1845) en zijn twee zoons stichtten de takken De Bruijn Kops.

De oudste, Cornelius Joannes de Bruijn Kops, burgem. van Haarlem (1791-1858), had zes zoons, van wie de oudste George François de Bruijn Kops (1820-1881), directeur van het Bataviaasch Prauwenveer, den 15 April 1852 op Riouw huwde met Johanna Walbeehm en de stamvader is der Indische takken.

De jongste zoon, mr. Gerrit Willem de Bruijn Kops (1794-1860), ging naar de Vereenigde Staten van N.A. en is de stichter van de Amerikaansche takken.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.