D'Hollosy

De Ned. Ind. tak stamt af van Alfred Edmond d'Hollosy, geb. te Orléans 1 Mei 1816 en 6 Dec. 1893 te Banjoemas overleden, alwaar hij begraven werd op den heuvel achter het residentshuis.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.