Clifford Kocq van Breugel

Deze familie, een tak van het 's Hertogenbossche geslacht van Breugel, kwam in de tweede helft der 19e eeuw naar Indië met een zoon en een dochter van Jhr. Jacques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel, consul-generaal te Tripolis (1799-1867), verheven in den Ned. Adel bij K.B. van 3 Juni 1822 No. 79.

De dochter was in 1877 gehuwd met Ampel Ferdinand Dezentjé; de zoon Jhr. Jean Marie Clifford Kocq van Breugel (1833-1886) was eerst luit. t. zee 2e kl., ridder der M.W.O. en daarna landhuurder in Soerakarta; hij had 5 kinderen, w.o. drie zoons.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1930.