Buisson de St. Rémy

Joannes Buisson de St. Rémy, geb. Arles in Zuid-Frankrijk 26 Dec. 1787, zoon van George Buisson de St. Rémy en Amélie de Rivoire, overleed te Koba op Banka 18 Juli 1856.

Hij kwam 16 Nov. 1821 als korporaal in Ned. Indië met het schip "Vrouw Maria" en ging 23 April 1823 over in civielen dienst als klerk op fl. 75,- s'maands; vervolgens was hij o.a. fd. pakhuismeester en ontvanger en havenmeester en laatstelijk was hij administrateur der tinmijnen te Blinjoe. Bij G.B. van 8 April 1849 werd hij eervol uit 's Lands dienst ontslagen.

Zijne afstammelingen leven nog in Ned. Indië.