Bruinier

Deze familie vestigde zich omstreeks 1640 te Zutphen. De Indische takken stammen af van zijn achterbetachterkleinzoon Ds. Jan Bernard Bruinier (1796-1856), pred. laatstelijk te Amsterdam, die 14 kinderen had w.o. 9 zoons.

Uit zijn 4den zoon Johannes Bruinier (1835-1902) en zijn 7den zoon Annes Eliza Bruinier (1840-1925), directeur Perkeniers en Handelsvereeniging Banda, later commissionnair te Medan en te Weltevreden, stammen de Ned.-Ind. takken.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.