Bredow

Christiaan Frederik Bredow, van Berlijn, was luitenant te Bangkalang, waar hij 9 Febr. 1801 zijn testament maakte en kort voor 24 Maart 1801 overleed. Zijn huisvrouw Catharina vad Loon bleef met drie onmondige kinderen achter, o.a.

  • Johan Christiaan Gijsbert Bredow, oud 5 j. en 7 m. en
  • Fredrik Jacob Bredow, oud 2 j. en 2 m.,
die de familie voortzetten.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Mei 1930.