Boutmy

Deze familie komt uit Gent in België, waar Jacobus Boutmy op 20 Oct. 1722 overleed als koster en organist der St. Nicolaaskerk; bij zijn tweede vrouw Cathérine Philippine de Katzmann, uit Frizlar, had hij o.a. drie zoons, die de stamvaders werden der Nederl. Russische en Fransche takken.

De stamvader der Ned. tak, Antoine Joseph Boutmy (1748-1806) had een zoon Charles Antoine Joseph Boutmy, geb. te Antwerpen 13 Jan. 1784, laatstelijk lid der Algemeene Rekenkamer te Batavia en overl. te 's-Gravenhage 17 Maart 1845.

Hij was 26 Juni 1811 te Antwerpen gehuwd met Marie Françoise van Lerius, 1787 - 27 Oct. 1841, begraven op Laanhof te Batavia. Uit zijn zoons stamt de Indische tak.