Boellaard van Tuijl

Pieter Evertsz. Boellaard, burgm. van Asperen (1663-1720) had een achterkleinzoon mr. Dirk Boellaard, lid Nationale Vergadering in 1795. Hij had o.a. 3 zoons:

  • Hendrik Boellaard (1770-1847), uit wien een tak in Nederland;
  • Jan Willem Boellaard, heer van Herwijnen (1771-1830), uit wien takken in Nederland en o.a. Edmon Boellaard, heer van Tuijl te Velp;
  • Adolphus Pieter Boellaard van Tuijl, heer van Tuijl (1784-1847), die 2 zoons had:
    • Louis Pierre Antonie Boellaard (1828-1893), uit wien een tak in Nederland en
    • Alphonse Jules Henri Boellaard, geb. Utrecht 12 Juni 1837, uit wien de Indische tak.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.