Bik

De Amsterdamsche koopman Jan Bik, die in den patriottentijd naar Duinkerken uitweek, kwam later naar Ned.-Indië en was daar lid van de Algemeene Rekenkamer; bij overl. op Rijswijk te Weltevreden 9 Febr. 1827, oud 70 jaren en werd op Tanahabang begraven in de 5de afdeeling no. 37. Zijn huisvrouw Jeannette Butin, overleed aldaar 5 Febr. 1821 in bijwezen van hare zes zoons, twee dochters en vier kinderen.

De zes zoons waren:

  • Adrianus Johannes Bik.
  • Jannus Theodorus Bik, geb. A'dam 14 Juni 1796, landeigenaar op Java, kocht in 1863 Tanahabang en Tjileboet bij Buitenzorg en in 1866 Tjisaroea; bij overl. kinderloos te Buitenzorg 3 Juli 1875.
  • Pieter Albert Bik, gehuwd met Maria Elisabeth de Nijs.
  • François Butin Bik, res. van Batavia, overl. 13 Juli 1843 te Weltevreden, huwde Rosalie Sarah de Nijs.
  • Pieter Vrede Bik.
  • Bruno Bik, landheer van Tjisaroea, huwde Charlotte Johanna Marguerite van Doorninck.

Uit hen een talrijk nageslacht Bik, De Nijs Bik, Van Berckel Bik, Arnold Bik, Butin Bik, De Perez Bik en Vreede Bik geheeten.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 14 Juni 1930.