Berretty

Frederik Berretti (thans Berretty) geb. te Pesi in Italië in 1798, kwam naar Ned. Indië en huwde in Sept. 1821 (ondertr. te Soerabaja 14 Sept. 1821) met Sophia Robinet, geb. te Quesnoy in 1803. Hij was toen koopman te Soerabaja en had zoons, die het geslacht voortzetten.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 14 Juni 1930.