Beijerink

De gemeenschappelijke stamvader van alle Indische takken en in Indië verblijf houdende personen van dezen naam is Martinus Beijerink, (1718-1782) landmeter en gemeensman te Nijmegen, waar zijn familie in 1682 was gekomen uit Doetinchem.

Hij had drie zoons:

  • Willem Beijerink (1756-1808), commissaris inspecteur van den Waterstaat;
  • Leonardus Beijerink (1758-1833), brouwer te Nijmegen en
  • Frederik Beijerink (1766-1838), hoofdingenieur van den waterstaat.

Van deze drie broers kwamen van af het begin der tweede helft van de 19e eeuw afstammelingen in Ned. Indië.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 14 Juni 1930.