Baud

Van dit geslacht, dat uit Waadtland komt, en in de 14e eeuw reeds wordt vermeld, kwam in de tweede helft der 18e eeuw met een regiment Zwitsersche garden naar Nederland Jean Antoine Baud (1728-1806).

Hij had twee zoons: Jean en Abram Baud, wier zoons naar Ned.-Indië kwamen.

De zoon van Jean Baud vd. was Guillaume Louis Baud, o.a. res. van Kediri (1834), van Semarang (1838), directeur der Inkomsten en Cultures (1841-1845), minister van Koloniën (1848-1849) enz., de oudste zoon van Abram Baud vd. was de gouv.-generaal Jean Chrétien baron Baud (bij K.B. van 25 Sept. 1858, No. 54 verheven in den Ned. adel), die eerst huwde met Wilhelmina Henriette Senn van Basel en daarna in 1833 met Ursula Susanna van Ryck.

Uit beide takken zijn afstammelingen; van den gouv.-genereaal niet meer hier te lande.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 14 Juni 1930.