Barnaart

Deze familie, afkomstig uit Meener, is al ongeveer 300 jaar te Haarlem en omstreken gevestigd.

Bij K.B. van 27 Sept. 1817 No. 64 werd Willem Philip Barnaart, heer van Bergen en Zandvoort (1766-1851), lid van gedep. Staten van Noord Holland, verheven in den Ned. Adel.

Zijn kleinzoon Jhr. Casparus Govardus Johannes Barnaart (1839-1891), kwam naar Indië en was o.a. havenmeester te Riouw, Tjilatjap, Semarang en Batavia. Bij zijn tweede vrouw Charlotte Jeannette Cornelia de Bie (1854-1913) had hij 9 kinderen, waaronder zoons met verscheidene kinderen.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.