Barkeij

Anthonij Barkeij kwam in 1767 als assistent op het schip Ritthem naar Indië, waar hij 26 Mei 1770 onderkoopman werd en opklom tot gezaghebber van Java's Noordoosthoek met den rang van opperkoopman (18 Juni 1784) later raad extr. van Indië (21 Nov. 1794).

Hij werd op 8 Maart 1795 in de Holl. Kerk te Batavia begraven in zijn eigen kelder no. 4 uit zijn tuinhuis op den weg van Jacatra; in April 1796 werd in die kerk een wapen voor hem opgehangen. Zijn weduwe Margarethe Emelia Camphuisen uit Doesburg werd 25 Maart 1801 te Weltevreden begraven.

Zij hadden verscheidene kinderen, o.a. zoons met nakomelingschap.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 14 Juni 1930.