Baermaijer van Bariënkhofen

Henri baron von Baermaijer van Bariënkhofen, luit. kolonel en commandant van 's-Hertogenbosch, gehuwd met Elisabeth de Vriend, had een zoon Henri Elisa Petrus, baron von Baermaijer van Bariënkhofen, die te Nijmegen werd geboren en aldaar 3 Mei 1808 werd gedoopt; hij begon zijn carrière als ambtenaar ter secretarie te 's-Hertogenbosch en eindigde deze als secretaris van Pasoeroean in 1845; in den Bosch was hij gehuwd met Maria Charlotte Kliebusch, aldaar 2 Dec. 1807 geboren.

Zijn afstammelingen leven nog in Ned. Indië. Tot hen behoorden o.a. mr. B.E.G.N. Baermaijer van Bariënkhofen, geb. 's-Hertogenbsoch 31 Juni 1832, in 1865 lid Raad Justitie te Soerabaja en Henri Elisa Petrus Basileus Conrad Baermaijer van Bariënkhofen, geb. Delft 12 Juli 1858, overl. te Tjilatjap 2 April 1919, als gep. Kap. artillerie.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.