Bachet

Servais Henri Bachet, geb. Maastricht in 1086 [mrv: moet dit 1806 zijn?], was van 1822-1827 in Ned. militairen dienst, werd toen gepasporteerd als fourier; in 1828 tot 1838 in Ned. Ind. dienst en in dat jaar gepasporteerd als sergeant voor memorie, in 1842 in civielen dienst in Bantam, waar hij bij G.B. van 26 Juni 1846 No. 10 commies ontv. der ink. en uitg. rechten tevens pakhuismeester te Bantam werd.

Hij was gehuwed met Maria Theresia van der Heyden, geb. te Semarang in 1821 en had in 1854 8 kinderen w.o. 4 zoons nl. Antonie Bachet, oud 17 jaar, geb. te Padang; Otto Bachet, oud 10 jaar, geb. te Serang; Ulric Bachet, oud 8 jaar, geb. te Serang en Henri August Bachet oud 3½ jaar, eveneens geboren te Serang.