Ament

Tjalling Ament, geb. Dokkum 3 Dec. 1801, overleden te Batavia 16 Jan. 1870, huwde 16 Juli 1826 op Tandjong Oost met Dina Cornelia van Riemsdijk eenige dochter van den landheer Daniel Cornelis Helvetius van Riemsdijk (1784— 1860), een kleinzoon van den Gouverneur-generaal Jeremias van Riemsdijk; zij overl. als weduwe te Batavia 21 Nov. 1877, oud ruim 70 jaren en liet o.m. na vier zoons.

  • Daniel Cornelis Ament, geb. Batavia 1 Aug. 1827, ged. op Tandjong Oost 23 Sept. 1827, overl. Weltevreden 15 Nov. 1903, landheer van Sandjong Oost;
  • Hendrikus Michiel Ament, geb. Buitenzorg 11 Aug. 1838. overl. te Batavia 13 Febr. 1911;
  • Carel Willem Ament, geb. 7 Juni 1841, ged. op Tandjong Oost 24 Nov. 1842;
  • Jan Abraham Ament, in 1882 ass. res. te Modjokerto.
Zij zetten het geslacht voort.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Mei 1930.