Alting Siberg

De Gouverneur-generaal Joannes Siberg (1740-1817) gehuwd met Pieternella Gerhardina Siberg (1757-1818), had twee zoons en een dochter.

De oudste zoon Willem Arnold Alting Siberg (1778-1808), had zes kinderen, w.o. een zoon Johannes Alting Siberg (1800-circa 1872) eerst luit. der infanterie in Ned. Indië en daarna ass. res. van Japara, die 23 Juni 1819 te Batavia huwde met Jonkvr. Louise Adelaide van Heemskerck van Beest (1803-circa 1871). Uit hem zijn alle Alting Siberg's. De jongste zoon van den Gouverneur-generaal voornoemd, Pieter Gerhard Siberg (1785-1851) werd bij K.B. van 11 Dec. 1840 No. 46 in den Ned. adel verheven; zijn tak stierf in 1908 in de mannelijke lijn uit.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Mei 1930.