Abrahami de Melverda

Annius Abrahami de Melverda, geb. Kollum 8 Febr. 1790, ging 26 Sept. 1816 naar Indië en werd in 1827 resident van Japara; hij overleed te Salatiga 3 Jan. 1844 en had bij Jacoba Maria Albertina Vos 12 kinderen, o.a. drie zoons:

  • Cornelis Johannes Adrianus Abrahami de Melverda, geb. de Lemmer 15 Jan. 1816. Op 2 Sept. 1835 in Indië gekomen, laatstelijk lid wees- en boedelkamer te Batavia (1868);
  • Aurelius Johan Hendrik Abrahami de Melverda, geb. Serang 20 Oct. 1823;
  • Jacob Eduard François Abrahami de Melverda, geb. Serang 13 Aug. 1827.
Uit deze zoons een talrijk nageslacht Abrahami de Melverda en De Melverda geheeten.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Mei 1930.