Indische Persoonskaarten

Rapportage datum: 07-06-2020 10:49:59
Aantal personen in deze databank: 479


Beste bezoeker,

Hier vindt u gegevens over diverse (Indische) personen met verwijzingen naar hun eventuele partner(s) en kinderen.

Mede in verband met privacy(wetgeving) worden er (op enkele uitzonderingen na) alleen gegevens gepubliceerd van personen die:

Bovenstaande komt (grotendeels) overeen met de openbaarheid die de Nederlandse archiefinstellingen hanteren.

Op verzoeken om nadere informatie over de in deze databank vermelde personen (inclusief hun voor- en nageslacht), kan ik helaas niet ingaan.
De reden hiervoor is simpel. Ik beschik veelal niet over meer dan de op deze website gepubliceerde gegevens. De informatie die ik heb is (op enkele uitzonderingen na) in deze databank opgenomen.

Het ligt in de bedoeling om deze databank regelmatig uit te bereiden met nieuwe gegevens en personen.
Komt u dus gerust een keertje terug.

Dit onderdeel is opgedragen aan mijn oom Bert Visser (1934-2015). Van hem kreeg ik eind vorige eeuw een A4-tje met daarop wat familiegegevens... en zo is het allemaal begonnen.

Met vriendelijke groet,
M.R. (Marco) Visser


naar boven (top)