Weltevreden

Oorspronkelijk een landgoed nabij de oude stad Batavia, gesticht door den Raad van Indië Chastelein; later werd het ingericht als buitenverblijf voor de gouverneurs-generaal en als zoodanig door Daendels voor eene aanzienlijke som aan het Gouvernement verkocht.

Daarna verrezen op het voormalig landgoed verschillende groote gebouwen en huizen voor Europeanen en Weltevreden is sedert een aanzienlijke voorstad van het oude Batavia geworden. Zie verder: Batavia (Encycl. dl. 1, bl. 140).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 4, p. 752.