Samuel Constant Snellen van Vollenhoven

Geboren te Rotterdam den 18den October 1816, zoon van Jan Snellen van Vollenhoven en Constance Elizabeth Luchtmans, overleden te ’s Gravenhage 22 Maart 1880.

Kundig beoefenaar der systematische entomologie en vele jaren voorzitter der Entomologische Vereeniging. In 1863 begon S. v. V. zijn eerste monografie over Oost-Indische insekten van het Rijks Museum v. natuurl. historie uittegeven, aan welke inrichting hij, Dr. de Haan opvolgend, conservator was. Door dezen waren alleen de beschrijvingen der soorten uit de familie der Papilioniden en van de orde der Orthoptera uitgegeven. De deelen I-XVI van het tijdschrift der bovengenoemde vereeniging bevatten tal van door hem geschreven verhandelingen over insekten uit Oost-Indië, vergezeld van door hemzelf geteekende platen.

Snellen van Vollenhoven promoveerde te Leiden tot doctor in de rechten, ontving later aan de Leidsche hoogeschool honoris causa den titel van doctor phil. nat. en was lid der Kon. Akad. van wetenschappen.

Voor verdere bijzonderheden over zijnen arbeid zie men het opstel van G.A. Six in Ind. Gids, 1880, I, bl. 1024.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 4, p. 587.