Padang Pandjang

(Zie: VI Kota, dl. II, bl. 297). De plaats, ongeveer 800 meter hoog gelegen, is een der regenrijkste stations van geheel Indië, Buitenzorg niet uitgezonderd. T.a.p. is de invloed van het klimaat niet juist weergegeven: ondanks den regenval - in sommige jaren kwamen slechts 15 droge dagen voor - is het klimaat niet ongezond en wordt de plaats geschikt geacht als verblijf voor militairen die langen tijd in heete streken vertoefden.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 3, p. 162.