Meester Cornelis (afdeeling)

Afdeeling van de residentie Batavia met eene oppervlakte van 156.139,06 hectaren; verdeeld in vier districten: Meester Cornelis, Kebajoran, Bekasi en Tjabang-boengin.

De geheele afdeeling bestaat uit particuliere landerijen in hoofdzaak bestemd voor de teelt van klappers en padi en bij uitzondering van suikerriet.

Ter afdeelingshoofdplaats zijn gevestig de geweermakersschool en de Militaire school, oorspronkelijk bestemd tot opleiding van militairen tot officier der infanterie en militairen administratie doch thans eene inrichting tot opleiding voor het toelatingsexamen voor den hoofdcursus in Nederland.

Men vindt er ook de overblijfselen der Sterreschans, waar de Engelschen het bezit van Java bevochten.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 2, p. 477.