Djakatra (buitenfort)

Djakatra (Jakatra). Is ook de naam van een der buitenforten, met eenige andere, als Antjol, Noordwijk, Rijswijk, de Vijfhoek en Angké, dienende tot bescherming van den naasten omtrek der stad Batavia.

Het lag op ongeveer 2000 meter ten z.o. van den zuidooshoek der oude stad.

Een plattegrond-teekening is te vinden op bl. 112 van J.W. Heydt "Geographisch- und topographischer Schauplatz von Africa und Ost-Indiën", 1744.

Bronnen:

  • J.G.F. Brumund, Een en ander van het oude Batavia, Tijdschr. v.h. Bat. Gen. 25, 1879, blz. 362;
  • mr. J.A. van der Chijs, Het laatste overblijfsel van Djakatra, id. bl. 460;
  • mr. J.A. van der Chijs, De Nederlanders te Jakatra, 1860;
  • Begin en Voortgang, 1646, De Jonge, Opkomst, deel 3 en 5.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl.1, p. 452.