Jacobus Canter Visscher

Geboren te Harlingen, kwam hij 1716 te Batavia, bezocht Sumatra's Westkust, was van 1717 tot 1723 predikant te Cochin op de kust van Malabar, en werd in 1725 in diezelfde betrekking te Batavia geplaatst, eerst bij de Portugeesche gemeente, later ook bij de Hollandsche. Hij overleed er 1736.

Zijn naam is bekend door de Malabaarsche brieven, behelzende eene nauwkeurige beschrijving van de kunst van Malabar, Leeuw. 1743. Zie C.A.L. v. T. de Bruijn, Biogr. woordenb. van O.-I. predikanten passim.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 311.