George Isaac Bruce

Geboren te Deventer 9 Mei 1803, uit het huwelijk van S.J. Bruce en C. Schimmelpenninck, studeerde te Leiden van 1823 tot 21 Juni 1827, toen hij tot doctor in de beide rechten werd bevorderd.

Na zijne promotie vestigde hij zich als advocaat te ’s Gravenhage, woonde als 2e luit. den 10-daagschen veldtocht bij, werd 16 Sept. 1838 tot officier van justitie bij de rechtbank te Zwolle benoemd en in Oct. 1839 tot lid der Tweede Kamer gekozen. Daar behoorde hij tot de gematigd liberale partij (hij stemde o.a. voor het behandelen der voorstellen tot herziening der grondwet in 1844), nam weldra eene invloedrijke stelling in, en werd in Oct. 1845 tot voorzitter der Kamer gekozen.

Den 1sten Nov. 1847 tot Gouverneur van Overijssel benoemd, stond hij tot 24 Oct. 1850 aan het hoofd dier provincie; op 10 Sept. van dat jaar werd hem de waardigheid van Gouv.-Generaal opgedragen, die hij echter niet heeft aanvaard, daar hij reeds den 30sten Dec. 1850, voor zijn vertrek naar Indië, aan boord der Sumatra overleed.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 291.