Jhr. Cornelis Albert de Brauw

Geboren 19 Dec. 1809 te Montfoort, vertrok hij als knaap naar Indië, werd aan de militaire school te Semarang tot luitenant der infanterie opgeleid (1822-1826), werd 1834 1e luit., 1836 kapitein, 1840 majoor en woonde na zijne benoeming tot luit.-kol. (1846) de eerste Balische expeditie bij. Bij de derde Balische expeditie onderscheidde hij zich zeer als chef van den staf.

Nadat hij in 1850 den opstand in Bantam gedempt had, werd hij benoemd tot resident en mil. commandant in Palembang, waar door zijn toedoen ons bestuur in de binnenlanden op hechte grondslagen werd gevestigd.

In 1852 tot kolonel en in 1855 tot gouv. van Celebes benoemd, werd hij in 1857 tot gen.-majoor bevorderd, en na zijn terugkeer van verlof in 1860 tot commandant der 2e mil. afdeel, van Java te Semarang, waar hij een dreigend oproer der vreemde Eur. soldaten gelukkig bedwong.

Den 3den Aug. 1861 tot gouv. van Sum. Westk. benoemd, overleed hij reeds 21 Febr. 1862 te Padang.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 286.