Pieter Both

Eerste Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, geb. te Amersfoort, zoon van Willem Both.

Hij wordt vermeld als admiraal over schepen van de Nieuwe Brabandsche Comp., en maakte van 21 Dec. 1599-Oct. 1601 een reis naar Bantam en terug. Den 29sten Nov. 1609 werd hij door de Staten-Generaal tot Gouv.-Gen. aangesteld, vertrok 30 Jan. 1610 en kwam 19 Dec. van hetzelfde jaar te Bantam aan.

Het grootste gedeelte van den tijd van zijn bestuur bracht hij in de Molukken door, waar hij het fort Mariko op Tidore op de Spanjaarden veroverde.

In Aug. 1613 naar Java vertrokken, gaf hij reeds 6 Nov. 1614 het bewind aan Reynst over en vertrok 2 Jan. 1615 naar het vaderland, overleed echter bij een schipbreuk op de kust van Mauritius (Febr. d.a.v.) op welk eiland hij begraven is.

Vgl. M.A. v. Rhede V.d. Kloot, De Gouv.-Gen. ’s Grav. 1891 passim.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 283.