Livius Bor

Schrijver van: "Amboise Oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn, als Superintendent over d'Oosterse gewesten, oorloghaftig ten einde gebraght." Delft 1663.

Levensbijzonderheden zijn van hem niet bekend.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 236.