Albert Smith Bickmore

Amerikaansch natuurkundige, geb. 1 Maart 1839 te St. George (Maine), gradueerde te Dartmouth in 1860, en studeerde onder Agassiz aan de Lawrence scientific school; van 1865-69 was hij op reis; hij bezocht toen ook den Indischen archipel, met het doel, de schelpen door Rumphius beschreven, opnieuw te verzamelen.

Van die reis gaf hij eene beschrijving in: Travels i.t. East Indian archipelago, London 1868 (in het Ned. vertaald door De Hollander: Reizen in den O.-I. archipel 1873).

Na zijne terugkomst werd hij in 1870 professor in de nat. historie aan de Madison University te Hamilton (New York); later belast met het beheer over het museum van Nat. historie te New York en in 1885 curator van het Ethnol. Departement van dat museum.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 200.