Sultan Saidoedin Berkat

Vorst van Ternate, die daar het bestuur voerde toen de Nederlanders het eerst dat eiland bezochten. Zie: Ternate.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, pp. 181.