Mr. Jacob Hendrik Bergsma

Geb. 7 Sept. 1838 te Utrecht, benoemd tot ambt. 1e klasse voor den dienst in N.-I. bij Kon. Besl. 6 Aug. 1862.

Daar bekleedde hij verschillende rechterlijke betrekkingen, en werd in 1876 benoemd tot secretaris bij het Dep. van Justitie.

In 1878 werd hem tijdelijk opgedragen het onderwijs in de Staatsinst. van N.-I. aan de afd. T.L. en V.kunde van het gymn. Willem III, waarvan hij werd ontheven in 1879.

Na zijn terugkeer van een verlof naar Nederland werd hij in 1884 benoemd tot Alg. Secretaris, in 1887 tot lid in den Raad van N.-I.

In 1893 werd hij gepensioneerd en naar Ned. terggekeerd daar 8 Mei 1894 benoemd tot Min. van Koloniën.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, pp. 179.