Benkoelen (hoofdplaats)

Hoofdplaats van het gewest van dien naam, ligt op 3°47'28" Z.B. en 102°14'40" O.L., zijnde de juiste plaatsbepaling van het fort Marlborough, dat aan het zeestrand is gelegen en in 1714 door de Engelschen is aangelegd. In dat jaar werd nl. de hoofdplaats, die vroeger 6 mijlen noordelijker aan de kust gelegen was, derwaarts verplaatst om de ongezondheid van de vroegere vestiging.

Benkoelen is zeer fraai aangelegd op een kleine uitstekende hoogte, vanwaar men een schoon gezicht op de zee, de reede en het even daarbuiten gelegen Poeloe Tikoes heeft. Die reede is echter zes mijlen uit den wal gelegen, en verre van veilig vooral bij noordwestelijke winden, wat wel in hoofdzaak de reden is dat de grootsche plannen van Raffles, die deze plaats tot hoofdzetel van het Engelsche Gouvernement in den Indischen Archipel wilde bestemmen, nimmer tot verwezenlijking zijn gekomen.

Het vroegere Britsche Gouvernementshuis, thans woning van den resident, is een groot steenen gebouw met twee verdiepingen, gelegen temidden van een groot park, hoofdzakelijk met specerijboomen beplant. De meeste openbare gebouwen liggen aan een groot plein, waaraan ook het erf van de residentswoning paalt.

De Gouvernements-bureaux, in één gebouw vereenigd, liggen o.a. ook aan dat plein, aan de overzijde van de residentswoning. Op dat plein vindt men een luisterrijk monument ter nagedachtenis van wijlen den Engelschen resident Parr, die in 1805 door de inlanders vermoord is, alsmede een monument van den in 1833 mede aldaar vermoorden assistent-resident Knoerle.

Er was vroeger een zeer fraai kerkje, dat echter door de aardbeving van 24 November 1833 gescheurd, en sedert vervallen is.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, pp. 176-177.