Batavia (baai van)

De baai van Batavia aan de n.kust van West-Java vormt een vrij diepe en ongeveer tweemaal zoo lange als diepe bocht, die ten westen bepaald wordt door kaap Oentong Djawa en ten oosten door den hoek van Krawang. In die bocht liggen verscheidene kleine eilanden, als: westelijk: Kuiper-eiland (Poeloe Boeroeng), Purmerend (Poeloe Sakit), Onrust, (Poeloe Kapal), Kerkhof-eiland, Hoorn (Poeloe Ajer), Rotterdam, Schiedam, Haarlem (Poeloe Loesi), Amsterdam (Poeloe Oentong Djawa) en Middelburg (Poeloe Ram boet) en oostelijk: Leiden (Poeloe Njamoek besar), Enkhuizen (Poeloe Njamoek ketjil), Alkmaar (Poeloe Damar ketjil) en Edam (Poeloe Damar besar). Van w. naar o. vallen in de baai van Batavia de navolgende rivieren: nabij Oentong Djawa de oostelijkste mondingen van de Tjidani, de Angké, de Tjiliwong, de Tjiloewar of rivier van Antjol, de rivier van Bekasi en nabij den hoek van Krawang de westelijkste mondingen van de Tjitaroem.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 142.