Cornelis Bastiaansz

Ook wel Sebastiaensz genoemd. Bekend zeevaarder, die aanvoerder was van den scheepstocht der Zeeuwen in 1601 ondernomen, welke o.a. Atjeh bezocht en daar een goed onthaal vond.

In 1603 diende hij als vice-admiraal op de vloot, onder bevel van S. v.d. Hagen, vermeesterde met een gedeelte dier vloot het Spaansche fort op Tidore, doch liet daar een te geringe bezetting achter, zoodat het fort het volgende jaar weder genomen werd.

Van Tidore zeilde hij naar Makjan, en keerde over Patana en Djohor naar het vaderland terug.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 126.