Odoardo Barbosa

Portugeesch schrijver en reiziger, die Malaka bezocht vóór de verovering dier plaats door zijne landgenooten in 1611.

De beschrijving van zijn reis (uitgege. in Dl. II der Collecçao de Noticia para a historia e geografia das Naçoes ultramarimas que vivem nos dominios Portugueses (Liss. 1867) bevat o.a. belangrijke berichten over Java, door den schrijver van Javaansche kolonisten te Malaka vernomen.

Hij werd in 1521, 4 dagen na den dood van Magelhaes, wien hij op diens toch om de wereld vergezelde, op Ceboe, een der Philippijnsche eilanden, vermoord.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 122.