Bandoeng (hoofdplaats)

Sedert 1864 hoofdplaats van de Preanger regentschappen, gelegen in de gelijknamige afdeeling op de bovengenoemde hoogvlakte, ruim 700 m. boven den zeespiegel.

Een zeer fraaie plaats, waar onder de gebouwen het Residentie-huis in 1867 voltooid, de Regentswoning, de Messigit, in 1850 op kosten der Regeering gebouwd, de school voor zonen van Inlandsche hoofden, de Kweekschool voor Inlandsche onderwijzers en het spoorwegstation de aandacht verdienen.

Ook vindt men er een ruim gebouw, ingericht voor de jaarlijks aldaar gehouden wordende wedrennen, die een werkelijk volksvermaak geworden zijn.

De bevolking bedroeg op ult. 1893: 23.800 zielen (548 Eur., 22.000 Inl., 1182 Chin., 69 Arab. en 1 and. vr. Oosterl.).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 98.