Baboellah

Is de naam gedragen door een sultan van Ternate (1570-1584), die met de Portugeezen strijd voerde en hen dwon hun fort te Ternate, Gam Lamo, over te geven. Zie: Ternate

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 76.