Sir Samuel Auchmuty

Engelsche generaal, bevelhebber der expeditie, die in 1811 Java veroverde, geboren te Nieuw-York 1756.

Hij diende eerst in den Amerikaanschen onafhankelijksoorlog, daarna in Britsch-Indië en Egypte (1800), onderscheidde zich bij de expeditie tegen Buenos Ayres (1806) en werd in 1810 tot bevelhebber der troepen in Madras benoemd.

In deze hoedanigheid werd hij belast met het bevel over de Engelsche troepen, die tegen Java werden gezonden, waarbij het hem gelukte na een korten tegenstand de kolonie ter vermeesteren (6 Aug. - 8 Sept. 1811).

In 1813 keerde hij naar Engeland terug, werd in 1821 tot bevelhebber der troepen in Ierland benoemd, maar stierf reeds den 11den Aug. 1822, na een val van zijn paard.

(zie: Dictionary of national biography, ed. by Leslie Stephen. II. bl. 246).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 73.