Ala´oed-din Ri´ajat Sjah

Was een gelukzoeker, die als bevelhebber van het Atjehsche leger den wettigen Vorst van troon en leven beroofde, en als Sultan in Atjeh regeerde (1588), toen onze voorouders het eerst dit rijk bezochten. (zie: Atjeh).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 17.