Adji Saka

Was volgens de Javaansche overleveringen een Vorst van goddelijke afkomst die, op Java gekomen, daar den godsdienst zou hebben hervormd en een geregeld bestuur, wetten en letterschrift invoerde, zoodat met hem de Jav. tijdrekening begint.

Waarschijnlijk is het echter dat men die tijdrekening, welke niets anders is dan de Indische Saka-jaartelling, eenvoudig als een vorst of godheid heeft verpersoonlijkt, 't geen te eerder kan worden aangenomen daar Saka de Sanskrit-benaming is van den Vorst, met wien een tijdrekening aanvangt en Adi Saka het begin eener aera beteekent.

Het boek Adji-Saka, Javaansche overleveringen bevattende over de oude geschiedenis van Java en door Winter in proza uit de oorspronkelijk dichtmaat overgebracht, is uitgeg. door Gaal en Roorda, Amst. 1857. (zie: Tijdsrekening).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 10.