J.H. Abendanon

Geb. 14 Oct. 1852 te Paramaribo, thans lid van het Hoog Gerechtshof v. Ned. Indië. Is redacteur van het Tijdschr. v.h. B. Gen. en schreef, behalve enkele opstellen: Ned. Indische rechtspraak van 1849-80. (Verzameling van rechterl. beslissingen). Bat. 1881, met vervolg tot 1891. Bat. 1893. De rechtstoestand van den inlander in Algerië, vergeleken met de beginselen te dien aanzien in Ned. Indië geldende. Bat. 1887. Publiek- en privaatrechtel. verhoudingen tusschen Ned. en de Ned. Koloniën. Bat. 1891.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 7.