Abdoe´r Rahman

Arab. "dienaar van den Barmhartige", is een ook in den Archipel gebruikelijke naam. Van personen, die dezen naam droegen, noemen wij slechts:

Sjarif Addoe'r-rahman, stichter van Pontianak (1772) en eerste Sultan van dat rijk. Veth. Borneo's Westerafd. I, bl. 249 vlg. (zie: Pontianak).

Habib Abdoe'r-rahman al Zahir, een Arabier, die als hoofd der zoogen. Arabische partij in de eerste jaren van den strijd tegen Atjeh een groote rol speelde, zich echter in 1878 onderwierp en thans te Makka leeft. Ind. Gids, 1880. II bl. 1008 volg. (zie: Atjeh).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. .